Stribor oprema d.o.o. –Ugovor o nabavi informatičke opreme i softvera od 10.08.2017.