Medicinski fakultet Osijek – Nabava računala i računalne opreme za Medicinski fakultet Osijek u 2017. godini, Klasa: 406-01/17-01/20, Ur.broj: 2158-61-01-17-04