1. Hrvatska pošta, Nabava računala, Ugovor potpisan 24.07.2017.